MG游戏

組織機構


教學機構

地理科學系

人文地理與城鄉規劃系

自然地理與資源環境系

地理信息科學系

科研機構

廣東省區域環境分析與信息實驗教學示范中心

廣東省地球空間信息學實驗教學示范中心

廣東省智慧國土工程技術研究中心

MG游戏官网旅游研究所

MG游戏官网區域與城鎮規劃研究中心

華南師大空間信息技術與應用研究中心

熱帶地貌研究室

港澳地理研究室

圖書資料室


《熱帶地貌》編委會

主編:鐘巍
副主編:許劉兵

實驗室

天文觀測臺

元素分析實驗室

自然地理實驗室

地面天氣觀測場

粒度分析實驗室

城鄉規劃實驗室

GIS實驗室

三維地理環境虛擬仿真實驗中心